Thông báo tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2023

  • 21-11-2022
  • /
  • Phòng HTQT
  • 245
  • Học bổng - Du học
Tải tệp | Xem trực tuyến
Thông báo tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2023
Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài và thông báo chỉ tiêu học bổng năm học 2023 - 2024 dành cho Việt Nam của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2023 như sau:

1. Thông tin chung về chương trình học bổng
1.1. Trình độ đào tạo và ngành học

Chính phủ Trung Quốc cấp 69 học bổng toàn phần cho công dân Việt Nam đi đào tạo đại học và sau đại học tại Trung Quốc (trong đó có 10 suất học bổng dành cho sinh viên chuyên ngành Hán ngữ). Các ngành học quy định tại danh sách các ngành học và cơ sở đào tạo Trung Quốc được phép tiếp nhận học sinh nước ngoài (kèm theo thông báo này).

1.2. Thời gian đào tạo
- Chương trình tiến sĩ: từ 03 đến 05 năm học.
- Chương trình thạc sĩ: từ 02 đến 04 năm học.
- Chương trình đại học: từ 04 đến 05 năm học.

1.3. Chế độ học bổng
Chính phủ Trung Quốc miễn học phí cho quá trình học tập, bố trí chỗ ở, cấp bảo hiểm y tế, tài liệu học tập và học bổng hằng tháng theo mức quy định của Chính phủ Trung Quốc.

2. Đối tượng, điều kiện và hồ sơ dự sơ tuyển: xem file đính kèm
3. Quy trình nộp hồ sơ đăng ký sơ tuyển: 
3.1. Nộp hồ sơ trực tuyến (online) đồng thời tại 02 địa chỉ sau:

3.1.1. Hồ sơ tiếng Việt: Ứng viên phải quét (scan) lưu lại toàn bộ hồ sơ sang các files định dạng PDF (mỗi loại tài liệu quét thành 01 file riêng dung lượng không quá 1 MB) để đăng ký trực tuyến tại http://tuyensinh.vied.vn/ trước ngày 07/01/2023.

3.1.2. Hồ sơ tiếng Trung/tiếng Anh: Ứng viên phải đăng ký hồ sơ tiếng Anh/tiếng Trung trên website: www.campuschina.org trước ngày 20/01/2023.

3.2. Nộp hồ sơ giấy
Ứng viên chuyển 01 bộ hồ sơ giấy tiếng Việt (theo phụ lục 1, 2, 3) và 02 bộ hồ sơ giấy tiếng Trung/tiếng Anh (theo phụ lục 4) bằng thư chuyển phát nhanh bảo đảm tới Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội trước ngày 07/01/2023 (tính theo dấu bưu điện chuyển hồ sơ đến Cục Hợp tác quốc tế).
Hồ sơ cần đựng trong túi hồ sơ kích thước 25cm x 34cm, mặt ngoài ghi đầy đủ thông tin chi tiết theo Phụ lục 1, 2, 3, 4 quy định đối với hồ sơ dự tuyển học bổng đi học tại Trung Quốc năm 2023.
Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ quy định đối với học bổng dự tuyển, được nộp trong thời hạn quy định của Thông báo tuyển sinh (bao gồm cả hồ sơ online và hồ sơ giấy). Người khai hồ sơ dự tuyển không đúng và người xác nhận sai sẽ bị xử lý theo pháp luật. Bộ Giáo dục và Đào tạo không trả lại hồ sơ dự tuyển trong bất kỳ trường hợp nào.
 (Xem thêm thông tin, các mẫu văn bản liên quan tại websites:www.moet.gov.vnwww.icd.edu.vn;http://www.csc.edu.cn/laihua; liên hệ hỗ trợ kỹ thuật khi đăng ký dự tuyển theo địa chỉ info@vied.vntuyensinh@vied.vn).
 
4. Quy trình xét tuyển
Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét ứng viên dự tuyển có hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định và căn cứ các tiêu chí tuyển chọn sẽ sơ tuyển ứng viên để đề cử với phía Trung Quốc. Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả sơ tuyển đến ứng viên qua email vào đầu tháng 6/2023.
Ứng viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo đề cử được Chính phủ Trung Quốc duyệt cấp học bổng mới thuộc diện trúng tuyển và sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Hợp tác quốc tế) thông báo, hướng dẫn và giải quyết thủ tục liên quan tiếp theo để đi học tại Trung Quốc trong tháng 9/2023. 
 
Sinh viên Trường ĐH Nha Trang trao đổi, học tập với đoàn sinh viên Hoa Kỳ

Bài viết trước

Sinh viên Trường ĐH Nha Trang trao đổi, học tập với đoàn sinh viên Hoa Kỳ
Hội thảo khu vực Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á 2022

Tin tiếp theo

Hội thảo khu vực Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á 2022

Bài viết liên quan

Sinh viên Trường ĐH Nha Trang trao đổi, học tập với đoàn sinh viên Hoa Kỳ
17/10/2022

Sinh viên Trường ĐH Nha Trang trao đổi, học tập với đoàn sinh viên Hoa Kỳ