Tiếp và làm việc với đoàn doanh nghiệp Ấn Độ

Tiếp và làm việc với đoàn doanh nghiệp Ấn Độ

Sinh viên Trường ĐH Nha Trang trao đổi, học tập với đoàn sinh viên Hoa Kỳ

Sinh viên Trường ĐH Nha Trang trao đổi, học tập với đoàn sinh viên Hoa Kỳ