• Hợp tác với trường Đào tạo Nghề KonTum

    Hợp tác với trường Đào tạo Nghề KonTum

  • Tọa đàm về Quốc tế hóa giáo dục đại học để hội nhập và phát triển bền vững

    Tọa đàm về Quốc tế hóa giáo dục đại học để hội nhập và phát triển bền vững

Thông báo

Kết quả Dự án V2WORK và những tác động đối với Trường ĐH Nha Trang
11/06/2021
Kết quả Dự án V2WORK và những tác động đối với Trường ĐH Nha Trang

Dự án “Tăng cường năng lực hệ thống giáo dục đại học Việt Nam nhằm hỗ trợ khả năng tìm kiếm việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp và phát triển kỹ năng khởi nghiệp - V2WORK” do Uỷ ban Châu Âu tài trợ thông qua chương trình Erasmus +, được khởi động vào tháng 10 năm 2017 với mục tiêu tăng cường năng lực của Hệ thống Giáo dục Đại học Việt Nam nhằm cải thiện khả năng làm việc và kỹ năng khởi nghiệp của sinh viên sau khi tốt nghiệp, và để củng cố mối quan hệ của trường Đại học với thị trường lao động.

Video

Giới thiệu trường

Đối tác

Đối tác NTU