Hình ảnh hoạt động nổi bật

  • Hợp tác với trường Đào tạo Nghề KonTum

    Hợp tác với trường Đào tạo Nghề KonTum

  • Hội nhập và phát triển

    Hội nhập và phát triển

Thông báo

Cuộc họp thường niên dự án NORHED năm 2020
19/10/2020
Cuộc họp thường niên dự án NORHED năm 2020
Ngày 28 và 29/09/2020, Ban quản lý dự án NORHED đã tổ chức cuộc họp thường niên năm 2020 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của dự án. Đây là lần đầu tiên cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Video

Giới thiệu trường

Đối tác

Đối tác NTU