Search

Tổ chức nhân sự

Cộng tác viên

TT

Họ tên

Đơn vị

Email

1

Nguyễn Hữu Nghĩa

Khoa Cơ khí

nghianh@ntu.edu.vn

2

Lê Thị Bảo Châu

Khoa Ngoại ngữ

lbchau@ntu.edu.vn

3

Nguyễn Văn Hương

Khoa Kế toán - Tài chính

huongnv@ntu.edu.vn

4

Hoàng Thị Thơm

Khoa Điện - Điện tử

thomht@ntu.edu.vn

5

Lê Quốc Thái

Khoa Xây dựng

thailq@ntu.edu.vn

6

Lê Kim Long

Khoa Kinh tế

lekimlong@ntu.edu.vn

     7  Đỗ Quang Thắng Khoa Kỹ thuật Giao thông   thangdq@ntu.edu.vn
     8  Nguyễn Văn Minh  Khoa Công nghệ Thực phẩm  minhnv@ntu.edu.vn
     9  Mai Như Thủy  Viện Nuôi trồng Thủy sản  thuymn@ntu.edu.vn
    10  Đặng Thúy Bình Viện Công nghệ sinh học và Môi trường   binhdt@ntu.edu.vn
    11  Trần Văn Hào Viện KH Công nghệ Khai thác Thủy sản   haotv@ntu.edu.vn
    12 Hà Thị Thanh Ngà Khoa Công nghệ Thông tin   ngahtt@ntu.edu.vn
 13  Đào Anh Thư Khoa Du lịch  thuda@ntu.edu.vn
 14  Ngô Văn An Khoa KHXH NV  annv@ntu.edu.vn
 15  Nguyễn Duy Sự Khoa Ngoại ngữ  sund@ntu.edu.vn
(cộng tác viên tiếng Pháp)