Search

Quy trình công tác

TT

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Ghi chú

1

 Lập kế hoạch

- Liên hệ đối tác xin thư mời.

- Lập đề nghị/tờ trình đi công tác nước ngoài.

Cá nhân/đơn vị có nhu cầu 

- Tờ trình theo Biểu mẫu 1

2

Góp ý kế hoạch

- Tiếp nhận, giải quyết đề nghị/tờ trình.

- Góp ý về nội dung đề nghị/tờ trình.

- Đề xuất đi nước ngoài (nếu thống nhất).

- Dự thảo công văn đề nghị Bộ GDĐT cử đi nước ngoài (đối với Hiệu trưởng/Chủ tịch HĐT) hoặc Quyết định của Hiệu trưởng (đối với các viên chức còn lại).

- Phòng TC-NS

- Các Phòng liên quan

- Phòng TC-NS

- Phòng TC-NS

 

3

 Duyệt kế hoạch


- Duyệt kế hoạch đi nước ngoài

- Ký Công văn đề nghị Bộ GDĐT cử đi nước ngoài (đối với Hiệu trưởng/Chủ tịch HĐT) hoặc Quyết định của Hiệu trưởng (đối với các viên chức còn lại).

 

- BGH

- BGH

 

 

 

 

 

 

4

Thực hiện kế hoạch

- Hoàn tất công tác chuẩn bị cho chuyến đi (kinh phí, visa, hộ chiếu, vé máy bay…)

- Thực hiện đi nước ngoài theo kế hoạch đã duyệt.

- Cá nhân/đơn vị

 

- Cá nhân/đơn vị

Đơn vị chức năng liên quan hỗ trợ

5

Báo cáo kết quả

- Hoàn thành các thủ tục thanh, quyết toán liên quan.

- Báo cáo kết quả chuyến đi nước ngoài, nộp chứng chỉ/văn bằng (nếu có).

- Cá nhân/đơn vị

- Cá nhân/đơn vị

- Báo cáo gửi Phòng TC-NS  

 

 • Ngày cập nhật: 21/07/2022
 • Ngày đăng: 30/12/2020
In nội dung

2.1 Đối với khách của BGH

TT

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Ghi chú

1

 

Lập kế hoạch
 

 

- Liên hệ và tìm hiểu thông tin liên quan về khách/đối tác.

- Lập tờ trình kế hoạch đón khách.

- Chuẩn bị dự thảo thư mời cho khách.

- Phòng HTQT

- Phòng HTQT   

- Phòng HTQT   

- Tờ trình theo Biểu mẫu 2

- Thư mời in trên giấy tiêu đề (letterhead)

2

 

Góp ý kế hoạch

 

-  Trao đổi với các đơn vị chức năng về nội dung, chương trình làm việc, dự kiến phân công công việc.

-  Góp ý nội dung trong tờ trình tiếp khách.

- Phòng HTQT

 

- Các Phòng chức năng liên quan

 

3

 

Duyệt kế hoạch

 

- Trình kế hoạch sau khi có ý kiến thống nhất của các đơn vị chức năng.

- Duyệt tờ trình, ký thư mời.

- Phòng HTQT

 

- BGH

 

4

 

 

Thực hiện kế hoạch

 


 

- Chuẩn bị các thủ tục nhập cảnh, visa cho khách (nếu có yêu cầu).

- Mời các cá nhân/đơn vị liên quan tham gia tiếp khách.

- Thực hiện công tác chuẩn bị (phòng làm việc, tài liệu, công tác lễ tân, hậu cần).

- Báo cáo cho các cơ quan chức năng theo quy định.

- Tổ chức đón tiếp theo kế hoạch.

- Phòng HTQT

 

- Phòng HTQT

- Phòng HTQT

 

- Phòng HTQT

- BGH và các cá nhân/đơn vị liên quan

Cá/nhân đơn vị liên quan thực hiện theo kế hoạch được phân công

5

 

Báo cáo kết quả
 

 

- Báo cáo tóm tắt kết quả làm việc gửi BGH và các cá nhân/đơn vị liên quan.

- Phân công các cá nhân/đơn vị tiếp tục theo dõi, phát triển hợp tác.

- Tiếp tục xúc tiến hợp tác theo phân công.

- Phòng HTQT

 

- BGH

 

- Cá nhân/đơn vị

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Đối với khách của Đơn vị

TT

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Ghi chú

1

 


​Lập kế hoạch 

 

- Lập tờ trình kế hoạch đón khách.

- Chuẩn bị dự thảo thư mời cho khách.

- Đơn vị mời khách

- Phòng HTQT   

- Tờ trình theo Biểu mẫu 2

 

2

 

Góp ý kế hoạch

 

- Tiếp nhận, giải quyết đề nghị/tờ trình.

-  Góp ý nội dung đề nghị/tờ trình.

 

- Phòng HTQT    

- Các Phòng chức năng liên quan

 

3

 

Duyệt kế hoạch

 

 

 

- Trình kế hoạch sau khi có ý kiến thống nhất của các đơn vị chức năng.

- Phê duyệt tờ trình, ký thư mời.

- Phòng HTQT    

 

- BGH

 

 

 

Thực hiện kế hoạch

 

- Hỗ trợ thủ tục nhập cảnh, visa cho khách (nếu có yêu cầu).

- Thực hiện công tác chuẩn bị (phòng làm việc, tài liệu, công tác lễ tân…).

- Báo cáo cho các cơ quan chức năng theo quy định.

- Tổ chức đón tiếp theo kế hoạch đã phê duyệt.

- Phòng HTQT

 

- Đơn vị

 

- Phòng HTQT

- Đơn vị

Đơn vị chức năng liên quan hỗ trợ

4

 


​Báo cáo kết quả 

 

- Báo cáo tóm tắt kết quả làm việc gửi Phòng HTQT

- Tiếp tục xúc tiến hợp tác theo kế hoạch.

- Đơn vị

 

- Đơn vị

 

 

 • Ngày cập nhật: 21/07/2022
 • Ngày đăng: 30/12/2020
In nội dung

3.1. Quy trình xin thị thực cho khách nước ngoài lưu trú tạ dưới 3 tháng hoặc trên 3 tháng nhưng không phải là người lao động (không cần giấy phép lao động):

Đối với khách nước ngoài lưu trú tại trường dưới 3 tháng hoặc trên 3 tháng nhưng không phải là người lao động (không cần giấy phép lao động):
 
TT
Nội dung
Thực hiện
Thời gian
Biểu mẫu
Ghi chú
1
Nộp đơn xin gia hạn, cấp mới, chuyển đổi mục đích thị thực cho P. HTĐN
- Đơn vị
- Khách
10 ngày trước khi thị thực hết hạn
Kèm 1 bản gốc và 1 bản photo hộ chiếu và thị thực hiện tại.
2
Đề nghị Công an Khánh Hòa cấp mới, chuyển đổi thị thực
 
P. HTĐN
1 ngày sau khi nhận được hồ sơ
 
Trực tiếp mang công văn đến Công an Khánh Hòa ( P. Xuất Nhập cảnh)
3
Cấp, chuyển đổi thị thực
Công an Khánh Hòa
05 ngày sau khi nhận hồ sơ
 
 
4
Nhận kết quả và thông báo lại cho đơn vị
P. HTĐN
Thông báo trong ngày
 
Đơn vị, cá nhân trả lệ phí cho P.HTĐN

3.2. Quy trình xin thị thực cho khách lưu trú trên 3 tháng (trường hợp có giấy phép lao động):

Đối với khách nước ngoài lưu trú trên 3 tháng và có hợp đồng lao động với Trường (phải có giấy phép lao động):
Đối tượng: là các chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại Trường trên 3 tháng
TT
Nội dung
Thực hiện
Thời gian
Biểu mẫu
Ghi chú
1
Làm thủ tục xin cấp lý lịch tư pháp (nếu khách chưa có) tại Sở Tư pháp Khánh Hòa
- Đơn vị
- Khách
- P. HTĐN
15 ngày kể từ ngày nộp đơn
Theo mẫu của Sở Tư pháp
- Kèm bản sao hộ chiếu, thị thực, giấy đăng ký tạm trú (mang bản gốc để đối chiếu)
 
2
Làm thủ tục khám sức khỏe tại Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa
- Đơn vị
- Khách
- P. HTĐN
01 ngày
Theo mẫu của Bệnh viện
- Kèm theo hộ chiếu và nộp lệ phí
3
Công chứng giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ tại Phòng Công chứng Nha Trang
- Đơn vị
- Khách
3 ngày
Mẫu của Phòng Công chứng
- Tất cả các văn bản tiếng nước ngoài phải được dịch công chứng sang tiếng Việt
- Lệ phí: tùy số lượng
4
Hoàn thiện hồ sơ xin Giấy phép lao động tại Sở LĐ-TB XH Khánh Hòa
- Đơn vị
- Khách
- P. HTĐN
1 tuần
Theo mẫu của Sở LĐ-TB XH
Gồm: Công văn, lý lịch tư pháp, lý lịch tự thuật, Phiếu đăng ký dự dự tuyển, Giấy chứng nhận sức khỏe, bản dịch các văn bằng, chứng chỉ, Giấy giới thiệu của cơ quan nước ngoài, quyết định đổi tên ĐHNT
5
Các bước tiếp theo tiến hành như mục 3.1
 
 
 
 

 

 • Ngày cập nhật: 21/07/2022
 • Ngày đăng: 30/12/2020
In nội dung

TT

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Ghi chú

1

 

Lập kế hoạch

 

- Lập đề nghị/tờ trình kế hoạch tổ chức cho đoàn khách đi thăm quan, khảo sát, thực địa.

Đơn vị có nhu cầu

 

- Tờ trình theo Biểu mẫu 3

 

2

 

Góp ý kế hoạch

 

- Tiếp nhận đề nghị/tờ trình.

 

-  Góp ý đề nghị/tờ trình.

- Phòng HTQT    

- Các Phòng liên quan

 

3

 

 

Duyệt kế hoạch

 

- Phê duyệt tờ trình sau khi có ý kiến thống nhất của các đơn vị chức năng.

 

 

4

 

Xin phép địa phương nơi công tác
 

 

- Làm công văn gửi địa phương để xin phép cho đoàn thăm quan, khảo sát thực địa.

- Nhận kết quả từ địa phương và thông báo cho đơn vị.

- Thực hiện công tác chuẩn bị cho chuyến đi.

-Phòng HTQT   

 

-Phòng HTQT

- Đơn vị

- Đơn vị chức năng liên quan hỗ trợ

 

 

 

5

 

Thực hiện kế hoạch

 

- Thông báo các đơn vị liên quan kế hoạch công tác.

- Tiến hành thăm quan, khảo sát thực địa theo kế hoạch.

- Đơn vị

 

- Đơn vị

 

- Tuân thủ các quy định của địa phương

6

 

Báo cáo kết công tác

 

- Tiến hành thanh, quyết toán (nếu có).

- Báo cáo kết quả công tác.

- Đơn vị

 

- Đơn vị

Báo cáo gửi Phòng HTQT


 

 

 • Ngày cập nhật: 21/07/2022
 • Ngày đăng: 30/12/2020
In nội dung

Tiếp nhận học sinh, thực tập sinh nước ngoài

 TT
Nội dung
Thực hiện
Thời gian
Biểu mẫu
1
Tiếp nhận LHS :
-    - Đón tiếp
-    - Hoàn chỉnh HS
 
- P. HTĐN
- Đơn vị có LHS 
Ngay sau khi BGH duyệt hồ sơ tiếp nhận 
 
2
Bố trí chỗ ở cho LHS
TT PVTH
Ngay khi LHS đến trường
 
3
Cung cấp thông tin khách đến để P. HTĐN báo cáo Công an Khánh Hòa và Sở Ngoại vụ.
Đơn vị
5 ngày trước khi khách đến
4
Báo cáo Công an Khánh Hòa và Sở Ngoại vụ.
P. HTĐN
4 ngày trước khi khách đến
 
5
Đăng ký tạm trú:
- Khai báo
- Hướng dẫn và đăng ký
 
- LHS
- TT PVTH
1 tuần
6
Làm thủ tục nhập học
 
- P. HTĐN 
- TT PVTH
- P. ĐT,
- Khoa SĐH
- Đơn vị có LHS
Sau khi hoàn thành thủ tục tiếp nhận
 
7
Quản lý hồ sơ và cấp thẻ sinh viên
P. CTSV
 
 
2 tuần
 
8
Giải quyết chế độ tài chính, học bổng, học phí
P.KH-TC
Hàng tháng
 

 

 • Ngày cập nhật: 30/12/2020
 • Ngày đăng: 30/12/2020
In nội dung

Công tác lễ tân và quản lý hồ sơ

 
a, Trước khi khách đến
 
 
TT
Nội dung công việc
Thực hiện
Ghi chú
1
Báo cáo các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa
- Gửi thông tin, danh sách (Biểu 5)
- Làm công văn báo cáo
 
 
- Đơn vị
- P. HTĐN
Báo cáo 4 ngày trước khi khách tới
2
Bố trí chỗ ở, khách sạn cho khách theo yêu cầu
- P. HTĐN
- Đơn vị
Nếu ở trong Trường, TT PVTH bố trí chỗ ở
3
Bố trí xe đưa đón khách khi có yêu cầu
P. TC – HC
Đơn vị làm đề nghị sử dụng xe
4
Bảo đảm an toàn cho khách trong phạm vi Trường
P. TC – HC
Đơn vị thông báo danh sách cho Tổ bảo vệ
5
Chuẩn bị phòng họp, các trang thiết bị (máy chiếu, máy tính, title, hoa, nước uống, quà tặng, quốc kỳ, cờ logo); mời báo, đài đưa tin (nếu cần)
- P. TC – HC
- P. HTĐN
Đơn vị làm đề nghị sử dụng phòng gửi P. TC – HC
 
b, Khi tiếp và làm việc với khách
 
TT
Nội dung công việc
Thực hiện
Ghi chú
1
Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự, trao đổi danh thiếp
Đơn vị chủ trì
Giới thiệu các đại biểu trong trường trước, từ cao xuống thấp
2
Giới thiệu nội dung, chương trình làm việc
Đơn vị chủ trì
 
3
Làm việc và thảo luận với khách
- Đơn vị chủ trì
- Các đại biểu
Theo kế hoạch đã được thống nhất
4
Tổng kết, bế mạc làm việc, ký kết văn bản (nếu có), tặng hoa, tặng quà, chụp ảnh lưu niệm
- BGH (chủ trì)
- Đơn vị
- P. HTĐN
- P. TC - HC
- Các đại biểu
Tiến hành trang trọng, lịch sự, đúng trình tự

 

 • Ngày cập nhật: 30/12/2020
 • Ngày đăng: 30/12/2020
In nội dung

Thủ tục, trình tự cấp hộ chiếu công vụ

Đối tượng: Các công chức lãnh đạo từ phó, trưởng đơn vị trở lên đều có thể đề nghị cấp hộ chiếu công vụ:

TT
Nội dung
Thực hiện
Thời gian
Biễu mẫu
Ghi chú
1
Điền thông tin vào tờ khai
Cá nhân
 
Khai trực tuyến trên: http://www.mofa.gov
Khai đúng hướng dẫn
2
Xác nhận thông tin trong tờ khai
Hiệu trưởng
Sau khi nhận được tờ khai
 
Chữ ký mực
3
Quyết định cử đi nước ngoài
- Soạn quyết định
- Ký quyết định
 
 
- P. TC-HC
- Hiệu trưởng
Sau khi nhận được đề nghị
Theo mẫu của P. TC – HC
Chữ ký mực
4
Chuẩn bị hồ sơ  gồm*: Quyết định, thư mời, tờ khai, hình 4x6cm, giấy giới thiệu, phiếu đề nghị, hộ chiếu cũ (nếu là cấp mới)
Cá nhân
Sau khi có quyết định
 
Phiếu đề nghị: lấy và khai tại nơi nộp hồ sơ
5
Cấp hộ chiếu
Sở Ngoại vụ Tp HCM hoặc Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao
03 ngày làm việc từ khi nhận được đủ hồ sơ
 
- Sở Ngoại vụ: 6 Alexandre De Rhodes, Q.1, TP. HCM
- Bộ Ngoại giao: 40 Trần Phú, Ba Đình, HN
6
Nhận kết quả
Sở Ngoại vụ Tp HCM hoặc Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao
Theo ngày ghi trên giấy hẹn
 
Nộp lệ phí cấp hộ chiếu

 

 • Ngày cập nhật: 30/12/2020
 • Ngày đăng: 30/12/2020
In nội dung

Đối với các trường hợp đi dự hội nghị, hội thảo quốc tế thăm quan, tìm hiểu, thực tập sinh ngắn hạn (dưới 3 tháng), trình tự như sau

TT
Nội dung
Thực hiện
Thời gian
Biễu mẫu
Ghi chú
1
Làm đơn đề nghị đi công tác nước ngoài (có xác nhận của trưởng đơn vị)
Cá nhân
 
Đơn gửi BGH, P. TC-HC, P. HTĐN, P. KHCN
2
Cho phép cá nhân đi công tác nước ngoài
Hiệu trưởng
2 ngày sau khi nhận được đơn
 
Có ý kiến đồng ý của P. TC – HC, P. HTĐN, P.KHCN
3
Quyết định cử đi nước ngoài
- Soạn quyết định
- Ký quyết định
 
 
- P. TC-HC
- Hiệu trưởng
Sau khi nhận được đề nghị
Theo mẫu của P. TC - HC
Chữ ký mực
4
Hoàn thiện hồ sơ đi công tác nước ngoài
Cá nhân
Sau khi có quyết định
 
P. TC-HC hỗ trợ thủ tục
5
Làm các thủ tục nhập cảnh
Cá nhân
30 ngày trước khi xuất cảnh
 
P. HTĐN tư vấn, hỗ trợ
6
Đi công tác nước ngoài
Cá nhân
Theo kế hoạch
 
Báo cáo cơ quan ngoại giao VN ở nước ngoài
7
Báo cáo công tác sau chuyến đi
Cá nhân
Không quá 7 ngày khi về nước
 
Báo cáo gửi P. TC-HC, P. KHCN,  sao gửi P. HTĐN

 

 • Ngày cập nhật: 30/12/2020
 • Ngày đăng: 30/12/2020
In nội dung

 

TT

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Ghi chú

1

 


​Lập kế hoạch 

 

- Lập tờ trình tổ chức hội thảo.

- Ý kiến của các đơn vị chức năng về việc tổ chức hội thảo.

- Đơn vị chủ trì

- Phòng HTQT và các đơn vị chức năng

- Tờ trình theo Mẫu 5

 

2

 

Duyệt kế hoạch

 

- Trình kế hoạch tổ chức hội thảo

- Phê duyệt kế hoạch tổ chức hội thảo.

- Phòng HTQT

 

- BGH

 

3

 

Công tác chuẩn bị
 

 

Thực hiện chuẩn bị tổ chức hội thảo (thông báo, nhận/duyệt báo cáo, dự thảo chương trình, kinh phí, cơ sỏ vật chất v.v.).

- Đơn vị chủ trì

 

Đơn vị chức năng hỗ trợ

4

 

 

Tiến hành hội thảo

 


- Thực hiện tổ chức hội thảo theo kế hoạch.

- Đơn vị

Đơn vị chức năng hỗ trợ

5


​Báo cáo kết quả 

 


- Tổ chức thanh, quyết toán chi phí tổ chức hội thảo

- Tổng hợp báo cáo kết quả cho BGH.

- Đơn vị

 

- Đơn vị

Báo cáo gửi Phòng HTQT

 

 • Ngày cập nhật: 21/07/2022
 • Ngày đăng: 30/12/2020
In nội dung

 Hội thảo quốc tế cấp Trường (do trường tổ chức, đăng cai, hoặc được ủy quyền tổ chức)

TT

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Ghi chú

1

 


​Lập kế hoạch 

 

- Lập tờ trình đề xuất tổ chức hội thảo.

- Các đơn vị chức năng góp ý kế hoạch tổ chức hội thảo.

- Phòng HTQT

 

- Các đơn vị chức năng

- Tờ trình theo Biểu mẫu 4

 

2

 

Duyệt kế hoạch

 

- Trình kế hoạch tổ chức hội thảo

- Phê duyệt kế hoạch tổ chức hội thảo.

- Thành lập BTC hội thảo, các ban chuyên môn (nếu cần).

- Phòng HTQT

 

- BGH

 

- BGH

 

3

 

 

Xin phép tổ chức
 

 

- Đề xuất Bộ GDĐT duyệt chủ trương tổ chức hội thảo.

- Phê duyệt tổ chức hội thảo.

- Phòng HTQT  

 

- Bộ GDĐT

 

4

 

Công tác chuẩn bị
 

 

Thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức hội thảo (thông báo, nhận/duyệt báo cáo, dự thảo chương trình, kinh phí, cơ sở vật chất v.v.).

- BTC

 

Đơn vị chức năng hỗ trợ

5

 

Tiến hành hội thảo

 

- Thực hiện tổ chức hội thảo theo kế hoạch.

- BTC

Đơn vị chức năng hỗ trợ

6

​Báo cáo kết quả 

- Tổ chức thanh, quyết toán chi phí tổ chức hội thảo.

- Tổng hợp báo cáo kết quả cho BGH.

- Soạn công văn báo cáo Bộ GDĐT.

- BTC

 

- BTC

 

- Phòng HTQT

 

 

 • Ngày cập nhật: 21/07/2022
 • Ngày đăng: 30/12/2020
In nội dung

Thủ tục xin phép thực hiện chương trình đào tạo liên kết quốc tế

TT

Nội dung

Thực hiện

Thời gian

Ghi chú

1

Trao đổi, thảo luận với đối tác về chương trình liên kết

Đơn vị

Ít nhất 12 tháng trước khi trình đề án

Thuộc kế hoạch năm của đơn vị

2

Ký kết văn bản khung thực hiện chương trình liên kết

- BGH

- P. HTĐN

- Đơn vị

Sau khi các bên thống nhất các nội dung liên quan

P. HTĐN xem xét, tư vấn nội dung văn bản ký kết

3

Lập đề án thực hiện chương trình liên kết đào tạo

- P. ĐT

- Khoa SĐH

- P. HTĐN

- P. ĐBCL

- Đơn vị

It nhất 9 tháng trước khi thực hiện

- P. ĐT chủ trì, lấy ý kiến các đơn vị liên quan - Các đơn vị khác phối hợp

4

Phê duyệt đề án cấp trường

BGH

2 tuần sau khi nhận được đề án

 

5

Làm thủ tục đề nghị Bộ GD – ĐT phê duyệt dự án

- P. ĐT

- P. HTĐN

Sau khi BGH phê duyệt cấp trường

BGH ký công văn

6

Phê duyệt đề án liên kết đào tạo

Bộ GD – ĐT

6 tháng trước khi thực hiện

 

7

Tiến hành thực hiện các nội dung của đề án

- P. ĐT

- Khoa SĐH

- P. HTĐN

- P. ĐBCL

- Đơn vị

Sau khi đề án được phê duyệt

Tuân thủ các quy chế liên kết đào tạo của Bộ GD - ĐT

9

Báo cáo kết quả thực hiện khi đề án kết thúc

- P. ĐT

- Đơn vị

- P. ĐBCL

Không quá 3 tháng sau khi kết thúc chương trình

Báo cáo gửi BGH, Bộ GD –ĐT và các cơ quan chức năng

 

 • Ngày cập nhật: 30/12/2020
 • Ngày đăng: 30/12/2020
In nội dung

Thủ tục hồ sơ đề nghị phê duyệt dự án

 

TT
Nội dung
Thực hiện
Thời gian
Biểu mẫu
Ghi chú
1
Liên hệ với đối tác về việc xây dựng dự án
Đơn vị, cá nhân chủ trì
 
 
 
2
Kết hợp đối tác xây dựng sơ thảo ý tưởng, nội dung dự án
Đơn vị/ cá nhân/ Đối tác nước ngoài
 
 
 
3
Lập đề cương sơ bộ và tổ chức đánh giá cấp cơ sở
Đơn vị/ cá nhân/ Đối tác nước ngoài
 
P. HTĐN tư vấn, hướng dẫn
4
Lập đề cương chi tiết dự án trình BGH (qua Phòng HTĐN) và tổ chức thuyết trình dự án
Đơn vị chủ trì
 
Lấy góp ý của các cá nhân, đơn vị liên quan
5
Làm công văn đề nghị cấp trên phê duyệt
-         Soạn thảo
-         Phê duyệt
 
 
- P. HTĐN
- BGH
02 ngày sau khi nhận đề cương chi tiết
 
 
6
Phê duyệt dự án
Cơ quan chủ quản
Tùy theo từng dự án
 
 
7
Đề xuất thành lập Ban quản lý dự án và tiến hành thực hiện dự án
- Đơn vị
- P. TC-HC
- P. HTĐN
Khi dự án được phê duyệt
 
 
8
Thành lập BQL DA
- Dự án trên 1 triệu đô
- Dự án dưới 1 triệu đô
 
- Bộ GD-ĐT
- BGH
10 ngày sau khi được phê duyệt
 
 
9
Báo cáo tiến độ dự án
Đơn vị, cá nhân chủ trì
- Theo quý
- Theo năm
 
10
Báo cáo tổng kết dự án
Đơn vị, cá nhân chủ trì
15 ngày sau khi kết thúc
 

 

 • Ngày cập nhật: 30/12/2020
 • Ngày đăng: 30/12/2020
In nội dung

TT

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Ghi chú

1

 


​Dự thảo nội dung 

 

- Đề xuất các nội dung hợp tác chủ yếu.

- Xây dựng dự thảo nội dung thoả thuận.

Đơn vị chủ trì

 

 

2

 

Thống nhất nội dung

 

- Liên hệ, trao đổi với đối tác về các nội dung của thỏa thuận

- Góp ý các nội dung bản thảo thỏa thuận

-  Thống nhất với đối tác về nội dung thỏa thuận.

- Đơn vị chủ trì

 

- Các Phòng liên quan

- Phòng HTQT  

 

3

 

Duyệt nội dung

 

- Trình dự thảo cuối cùng của thỏa thuận sau khi thống nhất với đối tác và các bên liên quan.

- Phê duyệt nội dung dự thảo cuối cùng.

- Phòng HTQT  

 

- BGH

 

4

 


​Ký thỏa thuận 

 

- Tổ chức Lễ ký thỏa thuận (nếu ký trực tiếp) hoặc trình ký thỏa thuận (nếu ký gián tiếp).

- Ký thỏa thuận.

- Gửi thỏa thuận cho đối tác và các bên liên quan.

- Phòng HTQT   

 

 

- BGH

- Phòng HTQT

Đơn vị chức năng liên quan hỗ trợ

5

 

Theo dõi, thực hiện

 

- Theo dõi việc triển khai nội dung của Thỏa thuận.

- Báo cáo tình hình triển khai thực hiện.

- Phòng HTQT

 

- Đơn vị

 

 

 

 • Ngày cập nhật: 21/07/2022
 • Ngày đăng: 21/07/2022
In nội dung

14.1 Chương trình đào tạo quốc tế ngắn hạn

TT

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Ghi chú

1

 

Xây dựng đề án

- Lập tờ trình xây dựng đề án mở chương trình đào tạo quốc tế ngắn hạn.

- Ý kiến góp ý của các đơn vị chức năng về đề án.

- Phòng HTQT

 

- Phòng HTQT và các đơn vị

 

2

 

Phê duyệt đề án

 

- Trình đề án chi tiết mở chương trình

- Phê duyệt đề án.

- Phòng HTQT

- BGH

 

3

 

Tổ chức tuyển sinh
 

 

-Thông báo tuyển sinh.

- Quảng bá tuyển sinh đến các đối tác nước ngoài

- Chuẩn bị điều kiện hậu cần tiếp nhận (thư mời nhập học, visa, chỗ lưu trú…).

- Phòng HTQT và khoa/viện liên quan

- Phòng HTQT và các đơn vị liên quan

 

4

 


Tiến hành đào tạo 

 

 

-Tổ chức đào tạo theo đề án đã phê duyệt.

- Phòng HTQT và khoa/biện liên quan

Đơn vị liên quan hỗ trợ

5

 


Báo cáo kết quả

 

 

 

- Tổ chức thanh, quyết toán chi phí đào tạo.

 

- Báo cáo kết quả cho BGH.

- Phòng HTQT và khoa/viện liên quan

- Phòng HTQT

 

 

14.2 Chương trình đào tạo quốc tế theo đặt hàng của nước ngoài 

 

TT

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Ghi chú

1

 

Lập kế hoạch
 

- Trao đổi, thống nhất với đối tác về thời gian, địa điểm, kinh phí, phương thức đào tạo.

- Lập tờ trình thực hiện kế hoạch đào tạo theo đặt hàng của đối tác.

- Dự thảo hợp đồng với đối tác.

- Ý kiến của các đơn vị chức năng về kế hoạch và hợp đồng.

- Phòng HTQT

 

- Phòng HTQT

 

- Phòng HTQT - Các đơn vị chức năng

 

2

 

Phê duyệt kế hoạch, ký hợp đồng

 

- Trình kế hoạch chi tiết và dự thảo hợp đồng.

- Phê duyệt kế hoạch đào tạo

- Ký hợp đồng thực hiện.

- Phòng HTQT

 

- BGH

- BGH

 

3

 


​Công tác chuẩn bị 

 

- Chuẩn bị các điều kiện tiếp nhận sinh viên: giấy nhập học, thủ tục nhập cảnh, visa…

 - Bố trí giảng viên, sắp xếp lịch học, phòng học, cơ sở vật chất.

- Chuẩn bị các điều kiện hậu cần: chỗ ăn, lưu trú…

- Phòng HTQT và khoa/viện liên quan

- Khoa/viện liên quan

- Trung tâm PVTH

Các đơn vị liên quan hỗ trợ

4

 

Tiến hành đào tạo 

 

-Tổ chức đào tạo theo hợp đồng đã ký.

- Phòng HTQT và khoa/viện liên quan

 

5

 

Báo cáo kết quả

- Tổ chức thanh, quyết toán hợp đồng.

 

- Báo cáo kết quả cho BGH.

- Phòng HTQT và khoa/viện liên quan

- Phòng HTQT

 

 

14.3 Chương trình đào tạo quốc tế dài hạn

 

TT

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Ghi chú

1

 


 Xây dựng đề án

 

- Lập tờ trình xây dựng đề án mở chương trình đào tạo ĐH/SĐH quốc tế

- Ý kiến của các đơn vị chức năng về đề án

- Phòng ĐTĐH/ĐTSĐH

 

- Các đơn vị chức năng

 

2

 

Trình và duyệt đề án

 

- Trình đề án chi tiết mở chương trình

- Phê duyệt chủ trương đề án xin mở chương trình đào tạo ĐH/SĐH quốc tế

- Đề nghị Bộ GDĐT cho chủ trương mở ngành đào tạo ĐH/SĐH quốc tế

- Phê duyệt mở ngành chương trình đào tạo ĐH/SĐH quốc tế

- Phòng ĐTĐH/ĐTSĐH

- Hội đồng trường

 

- Phòng ĐTĐH/ĐTSĐH

 

- Bộ GDĐT

 

3

 

Tổ chức tuyển sinh
 

 

- Thông báo tuyển sinh

- Quảng bá tuyển sinh đến các đối tác nước ngoài.

- Bố trí giảng viên, sắp xếp lịch học, phòng học, cơ sở vật chất.

- Chuẩn bị các điều kiện tiếp nhận sinh viên (thư mời nhập học, visa, nhập cảnh, chỗ ăn ở, lưu trú…).

- Phòng ĐTĐH/ĐTSĐH

 và khoa/viện liên quan

 

 

4

 

 


​Tiến hành đào tạo  

 


-Tổ chức đào tạo theo đề án đã phê duyệt.

- Phòng ĐTĐH/ĐTSĐH và khoa/viện liên quan

Các đơn vị chức năng hỗ trợ

5


​Báo cáo kết quả 

 


- Tổ chức thanh quyết toán chi phí đào tạo.

 

- Báo cáo kết quả cho BGH.

- Phòng ĐTĐH/ĐTSĐH

 

- Phòng ĐTĐH/ĐTSĐH

 

 

 • Ngày cập nhật: 21/07/2022
 • Ngày đăng: 21/07/2022
In nội dung