Search

Danh mục các thỏa thuận

 Tên đối tác

          Thời gian ký, Nội dung thỏa thuận

Kyungdong University, South Korea 2023 Nội dung thỏa thuận
ASSIST 2023 Nội dung thỏa thuận
Champasak University, Laos 2023 Nội dung thỏa thuận
INTI International University, Malaysia 2023 Nội dung thỏa thuận
LCM Energy Solution, South Korea 2023 Nội dung thỏa thuận
Changwon National University, South Korea 2023 Nội dung thỏa thuận
SAMVIT, India 2023 Nội dung thỏa thuận
Beibu Gulf University (China) 2023 Nội dung thỏa thuận
Saint Gabriel College - Aklan State (Philippines) 2023 Nội dung thỏa thuận
Universiti Teknologi Malaysia (UTM) 2023 Nội dung thỏa thuận
Ocean University of China 2023 Nội dung thỏa thuận
 Zikshaa Ventures Private Limited, India 2023 Nội dung thỏa thuận
Chodang University, South Korea 2023 Nội dung thỏa thuận
Gitarattan International Business School, India 2023 Nội dung thỏa thuận
Adamas University, India 2023 Nội dung thỏa thuận
Sister Nivedita University, India 2023 Nội dung thỏa thuận
Siksha 'O' Anusandhan University, India 2023 Nội dung thỏa thuận
National Chiayi University (student exchange) 2023 Nội dung thỏa thuận
University of Nyíregyháza, Hungary 2022 Nội dung thỏa thuận
Incheon Technology Campus of Korea Polytechnic 2022 Nội dung thỏa thuận
The Evergreen State College, USA 2022 Nội dung thỏa thuận
Keuka College, USA 2022 Nội dung thỏa thuận
National Taiwan Ocean University, Taiwan 2022 Nội dung thỏa thuận
World Learning, Inc, Washington, USA (YSEALI workshop 2022) 2022 Nội dung thỏa thuận
Karpagam Academy of Higher Education, Inda 2022 Nội dung thỏa thuận
DUDU IT.,CO., LTD, Korea (KOICA IBS Project) 2022 Nội dung thỏa thuận
Yuan Ze University, Taiwan 2022 Nội dung thỏa thuận
AVNET 2022 Nội dung thỏa thuận
Incheon National University, Korea 2022 Nội dung thỏa thuận
The University of Alicante, Spain 2022 Nội dung thỏa thuận
BioSO4 2021 Nội dung thỏa thuận
Padjadjaran University, Indonesia 2021 Nội dung thỏa thuận
Chang Gung University, Taiwan 2021 Nội dung thỏa thuận
INTI International University 2021 Nội dung thỏa thuận
Halmstad University 2021 Nội dung thỏa thuận
The Univesity of Rhode Island, USA 2021 Nội dung thỏa thuận
Kagoshima University, Japan  2021 Nội dung thỏa thuận
Polotsk State University, Belarus 2021 Nội dung thỏa thuận
 INU Research and Business Foundation  2021 Nội dung thỏa thuận
 TMA Solutions Bình Định  2020 Nội dung thỏa thuận
 Trường Đại học Khon Kaen, Thái Lan  2020 Nội dung thỏa thuận
 Mạng lưới hỗ trợ tìm kiếm việc làm và khởi nghiệp cho sinh viên Việt Nam  2020 Nội dung thỏa thuận
 Trường Đại học Maejo, Thái Lan (TUNASIA)  2020 Nội dung thỏa thuận
 Đại học Wolverhampton, United Kingdom (TUNASIA)  2020 Nội dung thỏa thuận
 Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (TUNASIA)  2020 Nội dung thỏa thuận
 Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội  2020 Nội dung thỏa thuận
 Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM (TUNASIA)  2020 Nội dung thỏa thuận
 Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum  2020 Nội dung thỏa thuận
 Đại học quốc gia Chi Nan  2020 Nội dung thỏa thuận
 Trường Đại học Pháp ngữ chuyên về Quản trị và Quản lý - ESFAM(Bulgaria)  2020 Nội dung thỏa thuận
 Đại học Wufeng, Đài Loang  2020 Nội dung thỏa thuận
 Đại học Quốc gia Pingtung, Đài Loan  2020 Nội dung thỏa thuận
 Đại học Feng Chia, Đài Loan  2020 Nội dung thỏa thuận
 Đại học Quốc gia Chiayi, Đài Loan  2020 Nội dung thỏa thuận
Alfred Nobel Open Business School, Hong Kong  2020 Nội dung thỏa thuận
 ĐH Iceland  2020 Nội dung thỏa thuận
 ĐH Cassino và Nam Lazio, Ý  2020 Nội dung thỏa thuận
ĐH Quốc gia Khoa học Kỹ thuật Cao Hùng, Đài Loan và Quỹ từ thiện Chen-Yung  2020 Nội dung thỏa thuận
 ĐH Sư phạm Quảng Tây, Trung Quốc  2020 Nội dung thỏa thuận
 UNIS group, Brazil  2020 Nội dung thỏa thuận
ĐH Universitas Mercu Buana, Indonesia  2020 Nội dung thỏa thuận
Viện Smithsonian, Hoa Kỳ  2019 Nội dung thỏa thuận
Khoa Cơ khí ĐHNT và Khoa Khoa Học Ứng dụng ĐH Bách Khoa TP.HCM  2019 Nội dung thỏa thuận
Khoa Xây dựng ĐHNT và Khoa Khoa Học Ứng dụng ĐH Bách Khoa TP.HCM  2019 Nội dung thỏa thuận
ĐH Quốc gia Pukyong, Hàn Quốc   2019 Nội dung thỏa thuận (ký lại)
 Phòng thương mại và Công nghiệp VN (VCCI-HCM)  2019 Nội dung thỏa thuận
ĐH Quản lý Varna (Bulgari)  2019 Nội dung thoả thuận
 Hợp tác với mạng lưới thuỷ sản Châu Á - ILP  2019 Nội dung thoả thuận
 ĐH Usti nad Labem - CH Séc (ký lại)  2019 Nội dung thoả thuận
 ĐH Srinakharinwirot - Thái Lan  2019 Nội dung thoả thuận
ĐH KHCN Cao Hùng - Taiwan  2019 Nội dung thoả thuận
ĐH Bogor - Indonesia  2019 Nội dung thoả thuận
 Hơp tác 3 bên NTU-NTOU- Chen-Yung  2019 Nội dung thoả thuận
ĐH Meiho - Taiwan  2019 Nội dung thoả thuận
 Hơp tác 3 bên NTU-NPUST- Chen-Yung  2019 Nội dung thoả thuận
Tập đoàn Minh Phú  2019 Nội dung thỏa thuận
Công ty TNHH DUDU IT, Hàn Quốc  2019 Nội dung thỏa thuận
Trường cao đẳng Ulsan - Hàn & Công ty Tàu thủy Hyundai Vinashin  2019 Nội dung thỏa thuận
 Đại học Kỹ thuật bang Kaliningrad - Nga  2019 Nội dung thỏa thuận
Công ty Cổ phần Việt Nam Food  2019 Nội dung thỏa thuận
Trường Dao Del Norte State College, Philippines  2018 Nội dung thỏa thuận
Viện Biển và Thủy sản, ĐH Memorial of Newfoundland   2018 Nội dung thỏa thuận
 Viện Hóa Sinh - Nga  2018 Nội dung thỏa thuận
ĐH Nevada tại Las Vegas  2018 Nội dung thỏa thuận
Công ty TNHH Phượng Hải Nha Trang  2018 Nội dung thỏa thuận
 UNCTAD thành lập trung tâm xuất sắc tại NTU  2018 Nội dung thỏa thuận
Trường giáo dục quốc tế Australia (ICAE)  2017 Nội dung thỏa thuận
 Viện biển Hàn Quốc (KMI)  2017 Nội dung thỏa thuận
 Viện NCQT về Khoa học Tính toán và Cty CP Công nghệ tiên tiến  2017 Nội dung thỏa thuận
Hiệp hội Chế biến thủy sản VN (VASEP)  2016 Nội dung thỏa thuận
 Hội nuôi biển VN (VSA)  2017 Nội dung thỏa thuận
 Công ty CP năng lượng mặt trời Bách Khoa  2017 Nội dung thỏa thuận
 Tập đoàn Việt - Úc 2016 Nội dung thỏa thuận
 Công ty TNHH Long Sinh 2016 Nội dung thỏa thuận
Công ty Cổ phần Việt Nam Food 2016 Nội dung thỏa thuận
 Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội 2015 Nội dung thỏa thuận
 Công ty THHH Thiên Thạch Việt Nam 2015 Nội dung thỏa thuận
 Trường Đại học Tây Bắc 2014 Nội dung thỏa thuận

 4 Trường khu vực Nam Trung bộ và Tây nguyên

2014 Nội dung thỏa thuận

Công ty Tongwei, Việt Nam 2014 Nội dung thỏa thuận

 Đại học Songkla, Thái Lan

2013 Nội dung thỏa thuận

 Cao đẳng nghề Champasak, Lào

2013 Nội dung thỏa thuận

 Đại học Liên hợp quốc UNU-FTP

2013 Nội dung thỏa thuận

 Công ty Đăng Phong, Việt Nam

2013 Nội dung thỏa thuận

 Đại học Nevada, Hoa Kỳ 2013 Nội dung thỏa thuận

 Công ty Thông Thuận, Việt Nam

2013 Nội dung thỏa thuận

 Đại học Udon Thani, Thái Lan

2012 Nội dung thỏa thuận

 Đại học Vinh, Việt Nam

2012 Nội dung thỏa thuận

 Đại học Auburn, Hoa Kỳ

2012 Nội dung thỏa thuận

 Đại học Khoa học Kỹ thuật Cao Hùng 2012 Nội dung thỏa thuận

 Tổ chức Đại học Pháp ngữ AUF

2012 Nội dung thỏa thuận

 Đại học Auvergne, Pháp

2011 Nội dung thỏa thuận

 Hợp tác 3 bên NTU với RIA 3 và ĐH Bergen

2011 Nội dung thỏa thuận

 Đại học Old Dominion, Hoa Kỳ

2011 Nội dung thỏa thuận

 Đại học New Caledonia (thuộc Pháp)

2011 Nội dung thỏa thuận

 Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hải dương Tokyo

2011 Nội dung thỏa thuận

 ĐH Jan Evangelista Purkyne (UJEP), CH Séc

2009 Nội dung thỏa thuận

 Trung tâm bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng (MCD), Việt Nam

2009 Nội dung thỏa thuận

 Trường ĐH Hanseo, Hàn Quốc

2009 Nội dung thỏa thuận

 Đại học Yeungnam - Hàn Quốc

2009 Nội dung thỏa thuận

 Trường KH Thủy sản Na Uy (NCFS), Đại học Tromso

2008 Nội dung thỏa thuận

 Khoa Điện tử và Công nghệ Thông tin - ĐH Kyunghee, Hàn Quốc

2008 Nội dung thỏa thuận

 ĐH Hải dương quốc gia Đài Loan (NTOU)

2008 Nội dung thỏa thuận

Trường ĐH Quốc gia Pukyong, Hàn Quốc

2007 Nội dung thỏa thuận

 Trường ĐH Tổng hợp Kỹ thuật Liberec (TUL), CH Séc

2007 Nội dung thỏa thuận

 ĐH Champasak, Lào

2007 Nội dung thỏa thuận

 

Liên kết hợp tác