Thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan năm 2021

 

Tải các phụ lục đính kèm tại đây: Phụ lục Đại học, Phụ lục Sau đại học

Thông báo tuyển sinh đi học tại Liên bang Nga năm 2021

Bài viết trước

Thông báo tuyển sinh đi học tại Liên bang Nga năm 2021
Hội nghị tổng kết dự án V2Work và cuộc họp thường niên mạng lưới VEES-NET

Bài viết tiếp theo

Hội nghị tổng kết dự án V2Work và cuộc họp thường niên mạng lưới VEES-NET

Bài viết liên quan

Chương trình VEF 2.0 cho năm 2022
25/03/2021

Chương trình VEF 2.0 cho năm 2022