Thông báo tuyển sinh đi học tại Hungary diện hiệp định năm 2023

  • 29-11-2022
  • /
  • Phòng HTQT
  • 77
  • Học bổng - Du học
Tải tệp | Xem trực tuyến
Thông báo tuyển sinh đi học tại Hungary diện hiệp định năm 2023
Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài; Căn cứ Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Kinh tế đối ngoại Hung-ga-ri về Chương trình học bổng Stipendium Hungaricum giai đoạn 2022-2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Hung-ga-ri diện Hiệp định năm 2023 như sau:

1. Thông tin chung về chương trình học bổng
1.1. Tên chương trình học bổng và cơ quan phụ trách
- Tên chương trình học bổng: Chương trình học bổng đi học tại Hung-ga-ri diện Hiệp định năm 2023 (tên chương trình phía Hung-ga-ri: “Stipendium Hungaricum Programme”(SH)).
- Cơ quan phụ trách:
+ Phía Việt Nam:  Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo;
+ Phía Hung-ga-ri: Tempus Public Foundation (sau đây gọi là Quỹ Tempus).

1.2. Số lượng học bổng, trình độ đào tạo và ngành học
Chính phủ Hung-ga-ri cấp 200 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Hung-ga-ri theo trình độ đại học (cử nhân), thạc sĩ liên thông từ đại học(OTM), thạc sĩ (MA/MSc) và tiến sĩ.
Chỉ tiêu học bổng như sau:
+ 90 học bổng đại học về Khoa học Nông nghiệp, Nghệ thuật và Nhân văn, Khoa học Xã hội, Khoa học Máy tính và Công nghệ Thông tin, Khoa học Kinh tế, Khoa học Kỹ thuật, Khoa học Sức khỏe, Đào tạo giáo viên, Khoa học Thể thao, Khoa học Tự nhiên, Nghệ thuật và Giáo dục Nghệ thuật;
+ 55 học bổng thạc sĩ (MA/MSc) trong các lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp, Nghệ thuật và Nhân văn; Khoa học Xã hội, Khoa học Máy tính và Công nghệ Thông tin, Khoa học Pháp lý, Khoa học Kinh tế, Khoa học Kỹ thuật, Khoa học Y tế và Sức khỏe, Đào tạo Giáo viên, Khoa học Thể thao, Khoa học Tự nhiên và Nghệ thuật;
+ 25 học bổng chương trình đào tạo thạc sĩ liên thông từ đại học trong các lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp, Khoa học Kỹ thuật, Y tế và Khoa học Sức khỏe, Nghệ thuật;
+ 30 học bổng tiến sĩ trong các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu xây dựng và phát triển nguồn nhân lực của địa phương, cơ quan cử đi học hoặc ngành học đã tốt nghiệp ở trình độ đào tạo trước đó.
- Ngành học chi tiết được công bố trên cổng thông tin điện tử của Quỹ Tempus (www.tpf.hu) và (https://stipendiumhungaricum.hu/partners/).

1.3. Thời gian đào tạo
- Chương trình đại học: từ 03 năm đến 04 năm học;
- Chương trình thạc sĩ: từ 1,5 năm đến 02 năm học;
- Chương trình thạc sĩ liên thông từ đại học: 05 năm đến 06 năm học;
- Chương trình tiến sĩ: 04 năm.

1.4. Chế độ học bổng
- Học bổng của Chính phủ Hung-ga-ri cấp cho 200 chỉ tiêu bao gồm: miễn phí đào tạo, nghiên cứu, cấp bảo hiểm y tế và hỗ trợ chỗ ở, sinh hoạt phí theo quy định của phía Hung-ga-ri.
- Trong số 200 chỉ tiêu được Chính phủ Hung-ga-ri cấp học bổng sẽ có 100 chỉ tiêu được cấp bù học bổng của Chính phủ Việt Nam bao gồm: vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa và sinh hoạt phí theo chế độ hiện hành (nếu đáp ứng được các yêu cầu tại mục 2.3.2 của thông báo này).

2. Điều kiện, đối tượng và hồ sơ dự tuyển: xem file đính kèm

3. Hồ sơ và thời hạn đăng ký dự tuyển:
Ứng viên dự tuyển cần tiến hành nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của Quỹ Tempus và Cục Hợp tác quốc tế, đồng thời nộp hồ sơ giấy bằng tiếng Việt đến Cục Hợp tác quốc tế (xem chi tiết tại các Phụ lục 1, 2, 3, 4 và các thông báo của Quỹ Tempus):

3.1. Nộp hồ sơ trực tuyến (online) tại cổng thông tin điện tử của Quỹ Tempus (http://www.apply.stipendiumhungaricum.hu)
Phía Hung-ga-ri đã mở trang đăng ký trực tuyến bằng tiếng Anh/tiếng Hung-ga-ri cho ứng viên Việt Nam. Thời hạn đăng ký online trên cổng thông tin điện tử phía Hung-ga-ri đến ngày 16/01/2023 (14h00 theo giờ Châu Âu);
Hồ sơ giấy bằng tiếng Anh/tiếng Hung-ga-ri ứng viên tự lưu giữ để mang theo sang Hung-ga-ri nhập học nếu được tiếp nhận và cử đi học.

3.2. Nộp hồ sơ trực tuyến (online) tại cổng thông tin điện tử của Cục Hợp tác quốc tế (http://tuyensinh.vied.vn)
Ứng viên phải quét (scan) lưu lại toàn bộ hồ sơ bằng tiếng Việt sang các files định dạng PDF (mỗi loại tài liệu quét thành 01 file riêng dung lượng không quá 1 MB) để đăng ký trực tuyến. Thời hạn đăng ký online trên cổng thông tin http://tuyensinh.vied.vn đến hết ngày 16/01/2023.

3.3. Nộp hồ sơ giấy bằng tiếng Việt
Hồ sơ cần đựng trong túi hồ sơ kích thước 25cm x 34cm, mặt ngoài ghi đầy đủ thông tin chi tiết theo phụ lục quy định đối với hồ sơ dự tuyển học bổng đi học tại Hung-ga-ri diện Hiệp định năm 2023.
 (Xem thêm thông tin, các mẫu văn bản liên quan tại website: icd.edu.vn, liên hệ hỗ trợ kỹ thuật khi đăng ký dự tuyển theo địa chỉ: hotrodangky@vied.vn).

Hồ sơ dự tuyển hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ theo quy định của phía Việt Nam và Hung-ga-ri, được nộp trong thời hạn quy định tại Thông báo tuyển sinh (bao gồm cả hồ sơ online và hồ sơ giấy). Người khai hồ sơ dự tuyển không đúng và người xác nhận sai sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật và hủy kết quả tuyển chọn liên quan. Bộ Giáo dục và Đào tạo không trả lại hồ sơ trong bất kỳ trường hợp nào.
Ứng viên chuyển bộ hồ sơ tiếng Việt bằng thư chuyển phát nhanh bảo đảm tới Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đến hết ngày 16/01/2023 (tính theo dấu bưu điện và thời gian hoàn thành đăng ký online).

3.4. Một số lưu ý khi đăng ký dự tuyển
- Khi đăng ký trực tuyến phía Hung-ga-ri, các ứng viên đã có chứng chỉ tiếng Anh sẽ đăng ký trực tiếp vào chương trình học chuyên ngành tại các trường đại học tại Hung-ga-ri; các ứng viên đăng ký học bằng tiếng Hung-ga-ri sẽ đăng ký vào học chương trình dự bị tiếng Hung-ga-ri (không đăng ký trực tiếp vào chương trình học chuyên ngành);
- Các ứng viên đăng ký học bằng tiếng Anh khi dự tuyển đại học, thạc sĩ liên thông từ đại học và thạc sĩ nếu được tiếp nhận sẽ phải tham gia một khóa học tiếng Hung-ga-ri trong năm thứ nhất và phải trải qua kỳ thi kiểm tra tiếng Hung-ga-ri sau khi kết thúc khóa học. Các ứng viên không tham gia khóa học tiếng Hung-ga-ri sẽ không được phía Hung-ga-ri cấp học bổng. Các ứng viên tham gia khóa học nhưng không đạt yêu cầu trong kỳ thi kiểm tra sẽ chỉ được phía Hung-ga-ri cấp mức sinh hoạt phí thấp hơn mức thông báo chung (xem chi tiết tại thông báo của Quỹ Tempus);
- Ứng viên dự tuyển đại học và thạc sĩ liên thông từ đại học cần lưu ý đăng ký chính xác tên trình độ đào tạo: Đại học (BA) hoặc thạc sĩ liên thông từ đại học (OTM) trong hồ sơ dự tuyển tiếng Việt và trên hệ thống đăng ký trực tuyến phía Hung-ga-ri;
- Tránh sử dụng hòm thư hotmail hoặc yahoo khi đăng ký dự tuyển trực tuyến do các thư đến dễ bị chuyển vào mục spam.

4. Quy trình xét tuyển
- Hội đồng tuyển chọn của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét ứng viên dự tuyển có hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, nộp đúng hạn theo quy định và căn cứ các tiêu chí tuyển chọn để sơ tuyển ứng viên;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi danh sách các ứng viên được sơ tuyển để đề cử với phía Hung-ga-ri.
- Các ứng viên phải tham gia kiểm tra đầu vào của các trường đại học của Hung-ga-ri. Các ứng viên nhận được thư đồng ý tiếp nhận của một trường đại học tại Hung-ga-ri sẽ được Quỹ Tempus tiếp tục xem xét và quyết định về việc cấp học bổng. Đây là quá trình xét tuyển độc lập của phía Hung-ga-ri, phía Việt Nam không tham gia vào quá trình xét tuyển này.

Lưu ý: các ứng viên sẽ được hướng dẫn làm thủ tục xin cấp visa và cử đi học trong tháng 9/2023 khi đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:
+ Nhận được thư mời học của cơ sở đào tạo tại Hung-ga-ri;
+ Nhận được thư cấp học bổng của Quỹ Tempus;
+ Hồ sơ dự tuyển đáp ứng các yêu cầu của thông báo tuyển sinh này;
+ Hoàn tất việc chấp nhận học bổng trên hệ thống trực tuyến phía Hung-ga-ri (thời hạn khoảng 2 tuần kể từ khi nhận được email thông báo trúng tuyển của Quỹ Tempus, xem chi tiết tại Annex 1 for the Operationl Regulations).

 

Thông báo tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2023

Bài viết trước

Thông báo tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2023
Hội thảo khu vực Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á 2022

Tin tiếp theo

Hội thảo khu vực Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á 2022

Bài viết liên quan

Sinh viên Trường ĐH Nha Trang trao đổi, học tập với đoàn sinh viên Hoa Kỳ
17/10/2022

Sinh viên Trường ĐH Nha Trang trao đổi, học tập với đoàn sinh viên Hoa Kỳ