Hợp tác với các trường Đại học về đào tạo và nghiên cứu trong khuôn khổ dự án TUNASIA

  • 14-09-2020
  • /
  • Phạm Văn Hưng
  • 206
Trong khuôn khổ dự án Nâng cao năng lực đào tạo ngành thủy sản cho khu vực Đông Nam Á, hướng tới phát triển bền vững (TUNASIA), Trường ĐH Nha Trang đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác trong mạng lưới. Hiện nay, đã triển khai ký kết được với Trường ĐH Nông Lâm nghiệp Thái Nguyên và Trường ĐH Nông Lâm TP. HCM.
Hợp tác với các trường Đại học về đào tạo và nghiên cứu trong khuôn khổ dự án TUNASIA

   Các thỏa thuận hợp tác này nhằm xúc tiến hợp tác đào tạo và nghiên cứu. Mỗi bên có thể đề xuất các hoạt động, chương trình hợp tác trong đào tạo như trao đổi giảng viên và sinh viên, tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên. Trường ĐH Nha Trang và các đối tác có thể cùng phối hợp xây dựng các chương trình hợp tác đào tạo, trao đổi học viên cao học để thực hiện nghiên cứu, thảo luận; cùng tham gia các hoạt động học thuật, hoạt động văn hóa và các hoạt động nghiên cứu khoa học; trao đổi các tài liệu học thuật cũng như các ấn phẩm và thông tin khác; phối hợp xây dựng các chương trình đào tạo đặc biệt, chương trình đào tạo ngắn hạn.

    Các bên cũng đã cam kết thực hiện các hoạt động trực tuyến như các mô-đun đào tạo sau đại học và các khóa học về ngư nghiệp, cũng như các lĩnh vực liên quan đến dự án TUNASIA. Các bên sẽ khuyến khích cán bộ, giảng viên tham gia các hội thảo, các cuộc trao đổi học thuật trực tuyến do đối tác tổ chức. Cùng với đó, các bên cũng sẽ tiếp tục hợp tác cùng nhau thực hiên các hoạt động giáo dục được phát triển trong khuôn khổ dự án TUNASIA, cũng như chương trình “Quản lý môi trường thủy sản” (Enviromental Management for Fisheries).

    Dự án TUNASIA thuộc chương trình Erasmus+ "Nâng cao năng lực đào tạo ngành thủy sản cho khu vực Đông Nam Á, hướng tới phát triển bền vững” triển khai từ năm 2018 đến năm 2020 với 11 trường đại học/viện nghiên cứu của Châu Âu và Đông Nam Á tham gia, trong đó có Trường ĐH Nha Trang. Mục tiêu dự án nhằm nâng cao năng lực đào tạo ngành Nuôi trồng thủy sản (NTTS) cho khu vực Đông Nam Á thông qua việc xây dựng/nâng cấp các chương trình đào tạo NTTS hiện có, trong đó coi trọng việc quản lý môi trường.


Học bổng cao học của Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Cao Hùng, Đài Loan

Bài viết trước

Học bổng cao học của Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Cao Hùng, Đài Loan
NGÀY HỘI THÔNG TIN DU HỌC Ý - "STUDY IN ITALY " ĐÃ QUAY TRỞ LẠI

Bài viết tiếp theo

NGÀY HỘI THÔNG TIN DU HỌC Ý - "STUDY IN ITALY " ĐÃ QUAY TRỞ LẠI

Bài viết liên quan