Chương trình VEF 2.0 cho năm 2022

  • 25-03-2021
  • /
  • Phòng HTDN
  • 464

Chương trình VEF 2.0 là một chương trình tiếp nối và phát huy thành công, uy tín của VEF trước đây, nhằm hỗ trợ những sinh viên xuất sắc của Việt Nam trong các ngành khoa học, công nghệ nộp đơn vào chương trình sau đại học tại các trường hàng đầu Hoa Kỳ.

Chương trình VEF 2.0 cho năm 2022

Học bổng Invest Your Talent in Italy 2021

Bài viết trước

Học bổng Invest Your Talent in Italy 2021
Thông báo chương trình học bổng Global UGRAD 2022-2023

Bài viết tiếp theo

Thông báo chương trình học bổng Global UGRAD 2022-2023

Bài viết liên quan