Chương trình VEF 2.0 cho năm 2022

  • 25-03-2021
  • /
  • Phòng HTQT
  • 935
  • Học bổng - Du học

Chương trình VEF 2.0 là một chương trình tiếp nối và phát huy thành công, uy tín của VEF trước đây, nhằm hỗ trợ những sinh viên xuất sắc của Việt Nam trong các ngành khoa học, công nghệ nộp đơn vào chương trình sau đại học tại các trường hàng đầu Hoa Kỳ.

Chương trình VEF 2.0 cho năm 2022

Học bổng Invest Your Talent in Italy 2021

Bài viết trước

Học bổng Invest Your Talent in Italy 2021
Hội thảo khu vực Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á 2022

Tin tiếp theo

Hội thảo khu vực Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á 2022

Bài viết liên quan