Thông tin hợp tác Quốc tế - Phòng hợp tác đối ngoại

Kết quả Dự án V2WORK và những tác động đối với Trường ĐH Nha Trang

 • 11/06/2021
 • 716

Dự án “Tăng cường năng lực hệ thống giáo dục đại học Việt Nam nhằm hỗ trợ khả năng tìm kiếm việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp và phát triển kỹ năng khởi nghiệp - V2WORK” do Uỷ ban Châu Âu tài trợ thông qua chương trình Erasmus +, được khởi động vào tháng 10 năm 2017 với mục tiêu tăng cường năng lực của Hệ thống Giáo dục Đại học Việt Nam nhằm cải thiện khả năng làm việc và kỹ năng khởi nghiệp của sinh viên sau khi tốt nghiệp, và để củng cố mối quan hệ của trường Đại học với thị trường lao động.

Cuộc họp thường niên dự án NORHED năm 2020

 • 19/10/2020
 • 617
Ngày 28 và 29/09/2020, Ban quản lý dự án NORHED đã tổ chức cuộc họp thường niên năm 2020 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của dự án. Đây là lần đầu tiên cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Hợp tác với các trường Đại học về đào tạo và nghiên cứu trong khuôn khổ dự án TUNASIA

 • 14/09/2020
 • 528
Trong khuôn khổ dự án Nâng cao năng lực đào tạo ngành thủy sản cho khu vực Đông Nam Á, hướng tới phát triển bền vững (TUNASIA), Trường ĐH Nha Trang đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác trong mạng lưới. Hiện nay, đã triển khai ký kết được với Trường ĐH Nông Lâm nghiệp Thái Nguyên và Trường ĐH Nông Lâm TP. HCM.

Hợp tác với Trường Đại học Pháp ngữ chuyên về Quản trị và Quản lý (Bulgaria)

 • 14/07/2020
 • 456
Ngày 10/07/2020, Trường ĐH Nha Trang đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Pháp ngữ chuyên về Quản trị và Quản lý (ESFAM) trên các lĩnh vực về khoa học và giáo dục. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, buổi ký kết được thực hiện theo hình thức trực tuyến.

Làm việc với đoàn cán bộ Tổ chức Lao động Thế giới tại Việt Nam

 • 11/06/2020
 • 426
Ngày 28/05/2020, Trường ĐH Nha Trang đã có buổi làm việc với đoàn cán bộ Tổ chức Lao động Thế giới tại Việt Nam (ILO), nhằm trao đổi về việc hợp tác với dự án RSCA trong đào tạo Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (Corporate Social Responsibility - CSR) dành cho sinh viên và đưa Tiêu chuẩn lao động quốc tế (International Labour Standards - ILS) vào chương trình đào tạo tại Trường ĐH Nha Trang.

Tiếp và làm việc với đại diện của Ngân hàng thế giới

 • 19/12/2019
 • 323
Trao đổi về các cơ hội hợp tác để chuẩn bị dự án “Phát triển thủy sản bền vững"

Thúc đẩy hợp tác đào tạo và nghiên cứu với Trường Đại học Rhode Island

 • 21/11/2019
 • 349
Lãnh đạo ĐH Rhode Island, Hoa Kỳ đến thăm và làm việc

Trường ĐHSP Quảng Tây, Trung Quốc thăm và làm việc tại Trường

 • 21/11/2019
 • 332
ĐHSP Quảng tây thăm và tìm hiểu cơ hội hợp tác