Hợp tác quốc tế

Kết quả Dự án V2WORK và những tác động đối với Trường ĐH Nha Trang

 • 11/06/2021
 • 151

Cuộc họp thường niên dự án NORHED năm 2020

 • 19/10/2020
 • 226

Hợp tác với các trường Đại học về đào tạo và nghiên cứu trong khuôn khổ dự án TUNASIA

 • 14/09/2020
 • 206

Hợp tác với Trường Đại học Pháp ngữ chuyên về Quản trị và Quản lý (Bulgaria)

 • 14/07/2020
 • 150

Làm việc với đoàn cán bộ Tổ chức Lao động Thế giới tại Việt Nam

 • 11/06/2020
 • 128

Tiếp và làm việc với đại diện của Ngân hàng thế giới

 • 19/12/2019
 • 84

Thúc đẩy hợp tác đào tạo và nghiên cứu với Trường Đại học Rhode Island

 • 21/11/2019
 • 85

Trường ĐHSP Quảng Tây, Trung Quốc thăm và làm việc tại Trường

 • 21/11/2019
 • 86