Hợp tác quốc tế

Cuộc họp thường niên dự án NORHED năm 2020
19/10/2020

Cuộc họp thường niên dự án NORHED năm 2020

Hợp tác với các trường Đại học về đào tạo và nghiên cứu trong khuôn khổ dự án TUNASIA
14/09/2020

Hợp tác với các trường Đại học về đào tạo và nghiên cứu trong khuôn khổ dự án TUNASIA

Hợp tác với Trường Đại học Pháp ngữ chuyên về Quản trị và Quản lý (Bulgaria)
14/07/2020

Hợp tác với Trường Đại học Pháp ngữ chuyên về Quản trị và Quản lý (Bulgaria)

Làm việc với đoàn cán bộ Tổ chức Lao động Thế giới tại Việt Nam
11/06/2020

Làm việc với đoàn cán bộ Tổ chức Lao động Thế giới tại Việt Nam

Tiếp và làm việc với đại diện của Ngân hàng thế giới
19/12/2019

Tiếp và làm việc với đại diện của Ngân hàng thế giới

Thúc đẩy hợp tác đào tạo và nghiên cứu với Trường Đại học Rhode Island
21/11/2019

Thúc đẩy hợp tác đào tạo và nghiên cứu với Trường Đại học Rhode Island

Trường ĐHSP Quảng Tây, Trung Quốc thăm và làm việc tại Trường
21/11/2019

Trường ĐHSP Quảng Tây, Trung Quốc thăm và làm việc tại Trường

Phát triển hợp tác với đối tác Phillippines
12/12/2018

Phát triển hợp tác với đối tác Phillippines