Kết quả Dự án V2WORK và những tác động đối với Trường ĐH Nha Trang
11/06/2021
Kết quả Dự án V2WORK và những tác động đối với Trường ĐH Nha Trang

Dự án “Tăng cường năng lực hệ thống giáo dục đại học Việt Nam nhằm hỗ trợ khả năng tìm kiếm việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp và phát triển kỹ năng khởi nghiệp - V2WORK” do Uỷ ban Châu Âu tài trợ thông qua chương trình Erasmus +, được khởi động vào tháng 10 năm 2017 với mục tiêu tăng cường năng lực của Hệ thống Giáo dục Đại học Việt Nam nhằm cải thiện khả năng làm việc và kỹ năng khởi nghiệp của sinh viên sau khi tốt nghiệp, và để củng cố mối quan hệ của trường Đại học với thị trường lao động.