Thông báo

Chương trình UNILEAD SOUTH EAST ASIA 2020

  • 09/03/2020

Viện trao đổi hàn lâm Đức, Khoa Quản lý Giáo dục và Thường xuyên thuộc ĐH the Carl von Ossietzky, Oldenburg, Đức hợp tác với Đại học Công nghệ Malaysia và Đại học Công nghệ King Mongkut (KMUTT), Thái Lan, phối hợp tổ chức Chương trình DIES đào tạo lãnh đạo và quản lý đại học - UNILEAD Đông Nam Á 2020 tại Malaysia và Thái Lan, cho phép các nhà quản lý trẻ tại các tổ chức giáo dục đại học ở các nước đang phát triển tại khu vực giải quyết thành công các thách thức hàng ngày.

UNILEAD Đông Nam Á 2020 tập trung vào ba lĩnh vực chính:
  • Quản lý dự án (PM)
  • Quản lý đổi mới (IM)
  • Quốc tế hóa
Hiện chương trình đang tìm kiếm các ứng viên tham gia. Điều kiện tham gia và chi tiết về việc đăng ký, vui lòng xem file đính kèm.

Hạn nộp hồ sơ: 11:59 sáng 17/03/2020, (theo múi giờ mùa đông chuẩn Trung Âu)

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với cô Yvonne Visarius (visarius@daad.de) hoặc cô Raffaella Lesizza (lesizza@daad.de).