Quy trình công tác

TT

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Ghi chú

1

 Lập kế hoạch

- Liên hệ đối tác xin thư mời.

- Lập đề nghị/tờ trình đi công tác nước ngoài.

Cá nhân/đơn vị có nhu cầu 

- Tờ trình theo Biểu mẫu 1

2

Góp ý kế hoạch

- Tiếp nhận, giải quyết đề nghị/tờ trình.

- Góp ý về nội dung đề nghị/tờ trình.

- Đề xuất đi nước ngoài (nếu thống nhất).

- Dự thảo công văn đề nghị Bộ GDĐT cử đi nước ngoài (đối với Hiệu trưởng/Chủ tịch HĐT) hoặc Quyết định của Hiệu trưởng (đối với các viên chức còn lại).

- Phòng TC-NS

- Các Phòng liên quan

- Phòng TC-NS

- Phòng TC-NS

 

3

 Duyệt kế hoạch


- Duyệt kế hoạch đi nước ngoài

- Ký Công văn đề nghị Bộ GDĐT cử đi nước ngoài (đối với Hiệu trưởng/Chủ tịch HĐT) hoặc Quyết định của Hiệu trưởng (đối với các viên chức còn lại).

 

- BGH

- BGH

 

 

 

 

 

 

4

Thực hiện kế hoạch

- Hoàn tất công tác chuẩn bị cho chuyến đi (kinh phí, visa, hộ chiếu, vé máy bay…)

- Thực hiện đi nước ngoài theo kế hoạch đã duyệt.

- Cá nhân/đơn vị

 

- Cá nhân/đơn vị

Đơn vị chức năng liên quan hỗ trợ

5

Báo cáo kết quả

- Hoàn thành các thủ tục thanh, quyết toán liên quan.

- Báo cáo kết quả chuyến đi nước ngoài, nộp chứng chỉ/văn bằng (nếu có).

- Cá nhân/đơn vị

- Cá nhân/đơn vị

- Báo cáo gửi Phòng TC-NS