Học bổng Chính phủ Australia năm 2023

 • 22-02-2022
 • /
 • Phòng HTQT
 • 373
 • Học bổng - Du học
Học bổng Chính phủ Australia năm 2023

   Học bổng Chính phủ Australia (AAS) là học bổng quốc tế uy tín được Chính phủ Australia trao cho thế hệ các nhà lãnh đạo toàn cầu tương lai trong lĩnh vực phát triển. Thông qua học tập và nghiên cứu , người nhận học bổng sẽ phát triển kiến thức và kỹ năng nhằm tạo ra sự thay đổi và thiết lập các mối quan hệ hữu nghị lâu dài với Australia.

   Các ứng viên được học bổng sẽ theo học bậc thạc sĩ tại một trường đại học Australia do họ lựa chọn, trong nhiều lĩnh vực phát triển then chốt.
 
   Ứng viên là nữ, người khuyết tật và người yếu thế được khuyến khích nộp hồ sơ xin học bổng. Học bổng chính phủ Australia có cơ chế hỗ trợ phù hợp để tạo điều kiện cho các nhóm ứng viên này có cơ hội tiếp cận với học bổng một cách bình đẳng.
 

   1. Các lĩnh vực ưu tiên dành cho ứng viên VN bao gồm:

 • Quản trị và phát triển kinh tế
 • Giao thông
 • Nước và Vệ sinh
 • Giáo dục
 • Bình đẳng Giới
 • Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
 • Ổn định Khu vực và Nhân quyền
 • Khuyết tật
 • Biến đổi khí hậu
 • Đổi mới sáng tạo
 • Y tế
 • An ninh mạng
   2. Những quyền lợi của học bổng AAS bao gồm:
• Vé máy bay khứ hồi
• Trợ cấp ổn định ban đầu, cấp một lần khi mới sang Australia
• Toàn bộ tiền học phí
• Hỗ trợ sinh hoạt phí
• Chương trình học chuẩn bị
• Bảo hiểm y tế cho sinh viên quốc tế trong thời gian học
• Hỗ trợ học tập bổ sung
• Trợ cấp nghiên cứu thực địa (dành cho học viên học thạc sỹ nghiên cứu; và thạc sỹ học theo tín chỉ nhưng có hợp phần nghiên cứu thực địa bắt buộc).
   3. Tiêu chí hợp lệ:
  
   Ứng viên Học bổng AAS phải đáp ứng toàn bộ yêu cầu về tiêu chí tuyển chọn được nêu trong cuốn Sổ tay Chính sách Học Bổng
 
   4. Yêu cầu tiếng Anh:
 
   Ứng viên phải đạt tối thiểu IELTS (Academic) 6.5, không có điểm thành phần dưới 6.0 (hoặc chứng chỉ TOEFL/PTE tương đương) trước khi nhận học không điều kiện.
  
   5. Các điều kiện cụ thể:
  
   Ngoài những tiêu chí tuyển chọn chung, các ứng viên Việt Nam phải đáp ứng những điều kiện cụ thể sau:
• Phải có bằng đại học chính quy
• Có ít nhất 24 tháng kinh nghiệm làm việc phù hợp tại Việt Nam tính đến ngày 29/04/2022
• Không xin học bằng thạc sỹ thứ hai
   6. Quy trình nộp hồ sơ
  
   Các ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến tại website: https://oasis.dfat.gov.au kèm theo tài liệu được liệt kê trong cuốn Sổ tay Chính sách Học Bổng
 
 
   Ứng viên cũng phải nộp thêm các tài liệu khác để đáp ứng yêu cầu cụ thể đối với Việt Nam. Tham khảo australiaawardsvietnam.org để biết thêm chi tiết danh mục các tài liệu kèm theo bắt buộc.
 
   Kết quả cuối cùng vòng tuyển chọn sẽ được thông báo vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 năm 2022.

 
Sôi nổi cuộc thi gói bánh chưng dành cho sinh viên quốc tế tại Trường ĐH Nha Trang

Prev article

Sôi nổi cuộc thi gói bánh chưng dành cho sinh viên quốc tế tại Trường ĐH Nha Trang
Hội thảo khu vực Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á 2022

Next article

Hội thảo khu vực Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á 2022

Related article