Hình ảnh hoạt động nổi bật

  • Hợp tác với trường Đào tạo Nghề KonTum

    Hợp tác với trường Đào tạo Nghề KonTum

  • Tọa đàm về Quốc tế hóa giáo dục đại học để hội nhập và phát triển bền vững

    Tọa đàm về Quốc tế hóa giáo dục đại học để hội nhập và phát triển bền vững

Thông báo

Chương trình VEF 2.0 cho năm 2022
25/03/2021
Chương trình VEF 2.0 cho năm 2022

Chương trình VEF 2.0 là một chương trình tiếp nối và phát huy thành công, uy tín của VEF trước đây, nhằm hỗ trợ những sinh viên xuất sắc của Việt Nam trong các ngành khoa học, công nghệ nộp đơn vào chương trình sau đại học tại các trường hàng đầu Hoa Kỳ.

Ký kết hợp tác với Trường ĐH Đà Lạt
26/01/2021
Ký kết hợp tác với Trường ĐH Đà Lạt

Ngày 15/01/2021, Trường ĐH Nha Trang đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường ĐH Đà Lạt, đánh dấu sự phát triển trong mối quan hệ hợp tác giữa 2 trường trên nhiều lĩnh vực.

Video

Giới thiệu trường

Đối tác

Đối tác NTU