Chương trình trao đổi ngắn hạn của Trường ĐH Kanazawa, Nhật Bản năm học 2022/2023

  • 01-09-2021
  • /
  • Phòng HTDN
  • 49
Chương trình trao đổi ngắn hạn của Trường ĐH Kanazawa, Nhật Bản năm học 2022/2023

Chương trình trao đổi ngắn hạn của Trường ĐH Kanazawa, Nhật Bản thông báo mở đơn đăng ký cho năm học 2022/2023

Chương trình bao gồm 3 loại:  Kanazawa University Exchange Program (KUEP)Kanazawa University Online Exchange Program (KUEP-Online)Kanazawa University Japanese Language and Culture Program. Ứng viên đăng ký một trong 3 chương trình trên. 
Đối tượng chương trình: sinh viên năm 3, năm 4.
 
Chương trình năm nay sẽ nhận danh sách ứng viên thông qua trường đang theo học.
Một số mốc thời gian cần lưu ý:
 
1. Hạn gửi danh sách ứng viên:
【Chương trình KUEP】
- Ngày 15 tháng 10 năm 2021: dành cho sinh viên nhập học từ tháng 4 năm 2022
- Ngày 14 tháng 2 năm 2022: dành cho học sinh bắt đầu từ tháng 10 năm 2022
 
【Chương trình KUEP-Online】
- Ngày 14 tháng 12 năm 2021: dành cho sinh viên nhập học từ tháng 4 năm 2022
- Ngày 16 tháng 6 năm 2022: dành cho học sinh nhập học từ tháng 10 năm 2022
Sau khi nhận danh sách, các ứng viên sẽ được gửi thông báo về URL và mật khẩu cho mẫu đơn đăng ký trực tuyến.
 
2. Thủ tục đăng ký:
Ứng viên vui lòng nộp hồ sơ trực tiếp thông qua hình thức đăng ký trực tuyến trước hạn chót dưới đây.
【Chương trình KUEP】
- Ngày 29 tháng 10 năm 2021: dành cho sinh viên nhập học từ tháng 4 năm 2022
- Ngày 28 tháng 2 năm 2022: dành cho học sinh nhập học từ tháng 10 năm 2022
 
【Chương trình KUEP-Online】
- Ngày 28 tháng 12 năm 2021: dành cho sinh viên nhập học từ tháng 4 năm 2022
- Ngày 30 tháng 6 năm 2022: dành cho sinh viên bắt đầu từ tháng 10 năm 2022
 
【Chương trình  Kanazawa University Japanese Language and Culture Program
Hồ sơ ứng tuyển nên được gửi qua đường bưu điện. Trong trường hợp khó đáp ứng đúng thời hạn, vui lòng gửi hồ sơ qua email st-exch@adm.kanazawa-u.ac.jp trước thời hạn, và gửi hồ sơ gốc qua đường chuyển phát nhanh sau đó.
 
3. Ghi chú
Các hướng dẫn và biểu mẫu đăng ký có thể được tải xuống từ trang web: http://kuglobal.w3.kanazawa-u.ac.jp/eg/sie/program/
 

 
Chương trình học bổng Chevening của Chính phủ Anh năm học 2022/2023

Bài viết trước

Chương trình học bổng Chevening của Chính phủ Anh năm học 2022/2023
NGÀY HỘI THÔNG TIN DU HỌC Ý - "STUDY IN ITALY " ĐÃ QUAY TRỞ LẠI

Bài viết tiếp theo

NGÀY HỘI THÔNG TIN DU HỌC Ý - "STUDY IN ITALY " ĐÃ QUAY TRỞ LẠI

Bài viết liên quan