Hợp tác trong nước

Ký kết hợp tác với Trường ĐH Đà Lạt
26/01/2021

Ký kết hợp tác với Trường ĐH Đà Lạt

Ký kết hợp tác với Tòa án Nhân dân và Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa
11/01/2021

Ký kết hợp tác với Tòa án Nhân dân và Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa

Thăm và làm việc với công ty TNHH Long Sinh
06/08/2020

Thăm và làm việc với công ty TNHH Long Sinh

Ký kết hợp tác với Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum
14/07/2020

Ký kết hợp tác với Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum

Hợp tác nhiều lĩnh vực với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Phát Đạt
13/03/2020

Hợp tác nhiều lĩnh vực với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Phát Đạt

Hợp tác với Khách sạn Intercontinental Nha Trang về chương trình đào tạo kinh nghiệm thực tế và hướng nghiệp cho sinh viên
25/02/2020

Hợp tác với Khách sạn Intercontinental Nha Trang về chương trình đào tạo kinh nghiệm thực tế và hướng nghiệp cho sinh viên

Hợp tác với Công ty TNHH Esuhai về đào tạo kỹ sư làm việc tại Nhật Bản
19/12/2019

Hợp tác với Công ty TNHH Esuhai về đào tạo kỹ sư làm việc tại Nhật Bản

hợp tác với Công ty TNHH TM Du lịch Daphovina
21/11/2019

hợp tác với Công ty TNHH TM Du lịch Daphovina

Ký hợp tác với Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam
17/03/2017

Ký hợp tác với Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam